Komisyon ve Kurullar

  İletişim Ünvan
 
 

 
Erasmus Prog. Koordinatörü
Çift Anadal Porg. Koordinatörü

 
Öğr.Üyesi Dr.
Pınar YAŞAR
377 12 51
pinaryasar@trabzon.edu.tr
 
 
Farabi Prog. Koordinatörü
Mevlana Prog. Koordinatörü

 
Arş. Gör. 
Şenay DELİMEHMET DADA
377 14 04
senaydm@trabzon.edu.tr