Genel Bilgiler

Tarihçe

Özel Eğitim Bölümü, 1998'de İşitme Engelliler Öğretmenliği  ve Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı olarak eğitime başlamıştır.  2014 yılında Talim ve Terbiye Kurulu tarafından öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına ilişkin gerçekleştirilen düzenleme kapsamında Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği ve Görme Engelliler Öğretmenliği lisans programlarından mezun olanlar “Özel Eğitim Öğretmeni” olarak atanmaya başlamış olup, buna istinaden 2015 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından Zihinsel Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler ve Üstün Zekâlılar/Yetenekliler Öğretmenliği olarak ayrı ayrı verilen lisans eğitimlerinin birleştirilerek, “Özel Eğitim Öğretmenliği” adı altında yeni ve tek bir lisans programı olmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engellilerin Eğitimi ve İşitme Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı’na 1998’den 2016 yılına kadar Zihinsel Engelliler Öğretmenliği ve İşitme engelliler Öğretmenliği Programı adıyla lisans düzeyinde öğrenci alınmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren ise Özel Eğitim Öğretmenliği Programı adı altında lisans düzeyinde öğrenci alınmaya başlanmıştır. 

Misyon
Lisans ve lisansüstü derecelere yönelik programlar yürüterek ülkemizde Özel Eğitim alanında çalışacak yetkin öğretmenler ve uzmanlar yetiştirmek; modern eğitim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak; kuramsal ve uygulamalı çalışmaları birlikte yürüterek evrensel bilgi birikimine katkıda bulunurken aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin eğitimleri ve bağımsız yaşamları için geçerli çözüm önerileri geliştirmektir.

Vizyon

Özel eğitim bölümünün vizyonu, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlamayı hedefleyen bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerini sürdüren, insanı anlayan ve kişiliğinin bir bütün olarak gelişmesine katkıda bulunan, meslek etiğine bağlı öğretmenler yetiştirmektir.