Çift Anadal Programı

Özel Eğitim Bölümü aşağıda belirtilen bölümlerden çift anadal öğrencisi kabul etmekte ve bu bölümlere çift anadal öğrencisi gönderebilmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Okul Öncesi Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği

Çift Anadal Koordinatörü:  Öğretim Üyesi. Dr. Pınar YAŞAR

E-posta: pinaryasar@trabzon.edu tr